Co dalej z rybnickim sądem?

2017-05-16  |   Drukuj

W 2011 roku minister sprawiedliwości uroczyście otworzył w Rybniku Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego. Było to wydarzenie bezprecedensu, które dodało Rybnikowi prestiżu, szansę na dalszy rozwój i podniosło jego znaczenie na Śląsku. To jeden z najnowocześniejszych budynków sądu w Polsce z odpowiednim zapleczem pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, archiwum, systemami bezpieczeństwa, a przede wszystkim dobrą kadrą. 

Umiejscowienie sądu okręgowego w Rybniku to dla mieszkańców naszego regionu (Rybnika, Żor, Jastrzębia, Wodzisławia  Śląskiego, czy Raciborza) spore udogodnienia. Każdy kto chociaż raz musiał załatwiać jakiekolwiek sprawy w sądzie wie, jakim ułatwieniem jest jego bliska lokalizacja. Nie trzeba wówczas jeździć, w naszym wypadku do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów Gliwic i czekać tam wiele tygodni, czasem miesięcy na rozprawy.

Uważam, że jeśli zostanie podjęta decyzja o likwidacji rybnickiego ośrodka  to będzie ona szkodliwa dla wszystkich mieszkańców. Mój sprzeciw wobec takich planów przekazałem już do prezesa Sądu w Gliwicach oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Mam wciąż nadzieję, że w Warszawie ktoś pójdzie po rozum do głowy i korzyści płynące dla mieszkańców będą ważniejsze, niż tylko interes obecnej władzy - mówi poseł Krząkała.

Warto dodać, że Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach już w 2003 r. dostrzegło potrzebę utworzenia niezależnego Sądu Okręgowego w Rybniku.

 

38 mln zł - tyle kosztowała Ministerstwo Sprawiedliwości budowa nowego Sądu w Rybniku

4,4 mln zł - tyle wydał rybnicki samorząd

148 - to liczba pomieszczeń biurowych w budynku sądu

21 - tyle w budynku sądu znajduje się sal rozpraw

 

 

 

 

Treść wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze! Z końcem 2007 r. podpisana została umowa pomiędzy gminą Rybnik, a Sądem Okręgowym w Gliwicach na budowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku. Nowo powstały Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach obsługuje pięć mniejszych sądów rejonowych, obecnie będących w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach, tj. w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.

Rybnicki Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach funkcjonuje od 6 lat.  Budżet państwa przeznaczył na jego budowę ponad 38 mln zł, rybnicki samorząd przekazał atrakcyjną działkę w centrum miasta oraz ponad 4 mln zł.  Nie ulega wątpliwości, że jego istnienie stanowi zasadnicze udogodnienie dla mieszkańców południowo-zachodniej części woj. śląskiego, w szczególności pod kątem realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do sądu. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się niepokojące głosy, iż wbrew wcześniejszym ustaleniom ośrodek zamiejscowy ma ulec likwidacji, a rozpatrywanie spraw z obszaru jego właściwości ma zostać przeniesione do Gliwic. Województwo śląskie, w którym zamieszkuje ponad 4,5 mln ludzi, obsługiwane jest dzisiaj jedynie przez cztery sądy okręgowe. Liczba ta jest zaskakująco niska, biorąc pod uwagę, że w województwie podkarpackim, które zamieszkuje niewiele ponad 2 mln ludzi, funkcjonują również cztery sądy okręgowe (Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl i Krosno).

Należy podkreślić, że Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach już w 2003 r. dostrzegło potrzebę utworzenia niezależnego Sądu Okręgowego w Rybniku. Gdy otwierano rybnicki ośrodek, mówiło się o tym, że w pewnej perspektywie w Rybniku działał będzie samodzielny sąd okręgowy. W budynku znajduje się 148 pomieszczeń biurowych i 21 sal rozpraw oraz 455 m kw. powierzchni archiwów. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Posiada najnowsze systemy bezpieczeństwa, a na największej sali rozpraw sądzeni są najgroźniejsi przestępcy. Posiada także spore zaplecze kadrowe, część sędziów  mieszka w Rybniku oraz sąsiednich miastach i gminach.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

  1. Jakie są dalsze plany Pana Ministra w zakresie organizacji sądownictwa powszechnego na terenie woj. śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego istnienia w ramach Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku.
  2. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości wobec utworzenia odrębnego Sądu Okręgowego Rybniku i jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby ten postulat został zrealizowany.
  3. Jak kształtowała się struktura zatrudnienia w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku na przestrzeni ostatnich czterech lat i jakie są dalsze plany Pana Ministra w zakresie tworzenia nowych etatów sędziowskich w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku?
  4. Ponadto proszę o przekazanie informacji o ilości spraw rozpatrywanych przez Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku oraz Sąd Okręgowy w Gliwicach wraz z potencjalnym czasem oczekiwania na rozprawy.

 
Powrót
TOP