Rybnicka elektrownia w polskich rękach

PGE Polska Grupa Energetyczna z sukcesem zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF.

2017-05-22  |   Drukuj

W październiku 2016 grupa EDF poinformowała o wybraniu czeskiego holdingu EPH do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży Elektrowni Rybnik o mocy 1,8 GW. Wówczas oferta polskiego konsorcjum PGE, Enei, Energi i PGNiG Termiki nie została przyjęta przez Francuzów. 

Wartość transakcji dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF wynosi 4,51 mld złotych, z czego ok. 2,45 mld złotych przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych przypada na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz Grupy EDF (zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela). Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych. Na koniec I kwartału 2017 r. Grupa PGE dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,6 mld zł. 

 

Dobrze, że nasza elektrownia znalazła się w polskich rękach. Mam nadzieję, że w ten sposób została wpisana na listę infrastruktury o znaczeniu strategicznym dla  bezpieczeństwa energetycznego kraju.  Teraz powinny zostać zrealizowane kluczowe dla przyszłości elektrowni inwestycje, takie jak powrót do budowy nowego bloku energetycznego, czy dostarczanie miastu Rybnik ciepła - mówi poseł Marek Krząkała. Choć obecny rząd lekką ręką wydaje pieniądze na prawo i lewo, to ta decyzja jest korzystna dla naszego regionu - dodaje.

 

Warto przypomnieć, że poseł w trosce o rodzimą elektrownię interweniował w Ministerstwie Energi w sierpniu i grudniu ub. roku. Jego wystąpienia są dostępne na stronach sejmowych www.sejm.gov.pl 

 

Umowa ma charakter warunkowy (ang. Conditional Share Sale Agreement, „CSSA”), a zamknięcie transakcji uwarunkowane jest: uzyskaniem przez PGE zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Energii, uzyskaniem przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uzyskaniem przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji dotyczących nadzoru nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach. 
Powrót
TOP