Unia Europejska w ramach polityki jedności ogłosiła budżet dla krajów europejskich – Polska straciła ponad 22%.

"/>

Nowy budżet UE

Unia Europejska w ramach polityki jedności ogłosiła budżet dla krajów europejskich – Polska straciła ponad 22%.

2018-06-01  |   Drukuj

             Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu w ramach polityki spójności dla krajów europejskich – Polska otrzyma o 19,5 mld euro mniej niż dotychczas. Oznacza to, że dofinansowania dla Polski zostały zmniejszone o ponad 22%. Maksymalne dopuszczalne obcięcie dopuszczalne jest na poziomie 24% - dotknęło ono Węgry, Czechy oraz Estonię. Znaczny wzrost mogą natomiast zaobserwować Włochy, Hiszpania, Grecja, Cypr, Bułgaria oraz Rumunia. Należy tutaj zauważyc, że Rumunia oraz Bułgaria zanotowały wzrost na poziomie 8%!

Na zmniejszenie kwoty składa się wiele czynników, jednakże do najważniejszych można zaliczyć:

1. Bezrobocie – UE określając budżet w ramach programu spójności chce skupić się na krajach gdzie bezrobocie występuje na wysokim poziomie. Obecnie bezrobocie w Polsce znajduje się na najniższym poziomie od 2008 roku co będzie się wiązało z tym, że Polska spadnie na liście krajów priorytetowych w ramach polityki spójności w UE.

2. Kolejnym nowym kryterium jest liczba przyjętych imigrantów – w związku z tym, że Polska nie współpracuje z UE w ramach polityki imigracyjnej jako państwo ograniczamy swoje argumenty w zakresie negocjowania budżetu UE.

3. Wprowadzono kryterium, którego wcześniej nie było, czyli kryterium praworządności. W związku z nim kraje, które naruszają system unijnych wartości i zasady praworządności nie tylko mogą mieć zmniejszone, czy wręcz zawieszone fundusze, ale może się to dokonywać nawet po decyzji o przyznaniu tych środków. Ponadto, w takim przypadku nie jest wymagana jednomyślność krajów UE.

4. Powstał nowy projekt rozporządzenia który mówi o zdolności krajów UE do „skutecznego zarządzania finansami”. Chodzi o konieczność istnienia niezawisłego sądownictwa, które chroniłoby przed przekrętami wokół unijnych funduszy. W związku z reforma wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez obecny Polski rząd kryterium te może zostać niespełnione.

5. Odejście UK z UE – planowane wpływy do budżetu z Wielkiej Brytanii mają wynieść 55-60 mld euro. Jednakże jak zapowiadają specjaliści z zakresu budżetu UE wpływy te mogą wynieść o 15-20 mld mniej. Odbije się to w znacznym stopniu na sytuacji finansowej UE.

6. Zmniejszenie wydatków na politykę rolną przez UE – znaczna część funduszy europejskich w Polsce jest przeznaczana na dofinansowania dla rolników. Mniejszy nacisk UE na politykę rolną wiąże się ze zmniejszeniem nakładów finansowych dla Polski.
Powrót
TOP