O mnie

Marek Krząkała - ur. 22 października 1967 roku w Rybniku

Poseł VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP, wcześniej samorządowiec i przewodniczący Rady Miasta w Rybniku. Z zawodu germanista, ukończył Uniwersytet Wrocławski. Był tłumaczem przysięgłym oraz nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. 

W 2002 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej, a od 2005 roku pełni funkcję przewodniczącego tej partii w Rybniku. Od początku należy do sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, w której w latach 2011 - 2015 był wiceprzewodniczącym.

Jako ekspert do spraw polsko-niemieckich brał udział w licznych oficjalnych delegacjach Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Ministra Spraw Zagranicznych, a w wymiarze parlamentarnym w spotkaniach z przewodniczącym niemieckiego Bundestagu oraz ambasadorem Niemiec w Polsce.

Był także członkiem i współprzewodniczącym Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która przyznaje dofinansowania do projektów polsko-niemieckich. Wraz z prof. Władysławem Bartoszewskim i premierem Tadeuszem Mazowieckim zasiadał w Komitecie Nagrody Polsko-Niemieckiej. Wieloletni członek polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W pracy parlamentarnej podejmuje tematy związane z polską polityką zagraniczną, kwestiami europejskimi oraz z problematyką okręgu rybnickiego i Śląska. Działa na rzecz poprawy i umacniania wizerunku Polski w świecie.

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Niemiec Joachima Gaucka  Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Order został przyznany w uznaniu za dotychczasowe działania na rzecz budowania relacji polsko-niemieckich.

TOP